Páginas

INVESTIGACIÓNS SENSORIAIS, CREANDO CONEXIÓNS CO MUNDO QUE NOS RODEA E CONSTRUINDO OS NOSOS PROPIOS UNIVERSOS.

 Cando investigamos o mundo que nos rodea de forma manipulativa, os nosos sentidos actívanse e multiplican os interrogantes e as cuestións que o propio neno/a se formula creando a necesidade de seguir descubrindo. A arte, é unha investigación continúa (de referentes, de materiais, de estratexias, de diálogos co "eu"...) Cada neno, cada nena...constrúe o seu propio universo en base as experiencias que vai vivindo.