Páginas

INTERVENCIÓN ARTÍSTICA FACES: CABEZAS DE MULLER CUBISTAS.Estas cabezas de muller están inspiradas nas obras de Picasso. Como xa dixemos representan os distintos roles da mulle na sociedade. 
 
 

INTERVENCIÓN ARTÍSTICA. COSTUREIRAS XIV : ESCULTURA CON NASAS E PEZAS ARTÍSTICAS DE SHEILA HICKSComo xa dixemos nalgunha ocasión, en todos os procesos de creación xogamos previamente cos materiais que imos utilizar na creación da obra de arte. Nesta ocasión trátase de nasas, aparellos que se utilizan na nosa ría para pescar. Nós pescamos algunhas das pezas artísticas feitas polas familias inspiradas en Sheila Hicks.

INTERVENCIÓN ARTÍSTICA .COSTUREIRAS XIII: SEGUIMOS FACENDO PARANGOLES. PELES

Seguimos facendo parangoles, que formarán parte da exposición de Agullas: Costureiras de mar, costureiras de terra. Serán pantasmas que viven nas mesiñas de noite.

PREPARANDO A EXPOSICIÓN AGULLAS III: MULLERES- RELOXIO.