Páginas

IMPORTANCIA DE DEBUXAR DO NATURAL: AS NOSAS PRANTAS, O NOSO XARDÍN INTERIOR.

Este curso as familias do Ceip Heroínas de Sálvora, colaboraron traendo distintas especies de prantas á escola. As prantas son vida, e polo tanto o seu coidado e observación (como medran, como cambian, establecendo similitudes e diferenzas entre as especies...) aportan aprendizaxes signficativas ao noso alumnado a través dun contacto directo co obxecto de estudo.
As prantas tamén son obxecto de estudo artístico. O debuxo do natural permítenos traballar a observación, a asociación, toda a linguaxe plástica...Permítenos dialogar coa tridimensionalidade chea de savia.