Páginas

COÑECENDO O CEIP HEROÍNAS DE SÁLVORA: O ATELIER.O curso pasado xa presentamos o espazo común que temos no centro adicado a disintas actividades artísticas. Nas escolas italianas de Reggio Emilia o "atelier" é un espazo, un tempo,  un/aprofesional, unha  filosofía e unha aposta pedagóxica que vertebra e impregna todo o proxecto educativo dos centros. A arte é vida, e polo tanto a súa concepción e tratamento debe ser omnipresente nas escolas.

 Este curso, ademais do "Atelier" compartido, nas distintas clases preparáronse pequenos ateliers, dotándoos de diversidade de recursos sempre a man do alumnado, fuxindo de que os traballos artísticos se resignen a ser anécdotas con materiais pechados nun armario.
Xa son numerosos os/as artistas que están entrando aos atelier das nosas clases: Joan Miró, Picasso, Matisse, Seoane...O atelier visibiliza e intensifica o espazo e o tempo da arte nas escolas.