Páginas

INTERVENCIÓN ARTÍSTICA BALEIROS VIII: " MARCOS BALEIROS"


Estes "Marcos Baleiros" representan a ausencia de lembranzas en galego. O alumnado irá colocando distintos poemas e ilustracións feitos inspirados/as na obra de Rosalía de Castro, pasando da ausencia a presenza grazas á literatura galega.