Páginas

EXPOSICIÓN DE "BALEIROS": XOGANDO COAS DISTINTAS OBRAS DE ARTE.

Como xa comentamos noutras ocasións cando montamos unha exposición buscamos que haia espazos expositivos, interactivos e reflexivos. Para nós é fundamental ofrecerlle ao noso alumnado a oportunidade de dialogar coas obras de arte a través da manipulación, da construcción...Nestes xogos artísticos están presentes todas as  nocións espaciais, temporais, adverbiais...
- Xogando coas esculturas "Portas Baleiras"

- Xogando coa obra "Botes Baleiros"

- Xogando coa obra "Caixas sen latexos"- Xogando coas "Flores Baleiras"


-Xogando coas "Caixas cheas de Baleiros"