Páginas

INTERVENCIÓN ARTÍSTICA "DESDEBUXAR" VI: SERIE DE RETRATOS DESDEBUXADOS DE DISTINTOS ARTISTAS.

 Seguimos avanzando no proxecto de DESDEBUXAR. Presentamos series de retratos de muller de distintos/as artistas (Maruja Mallo, Diego Rivera, Matisse...)Estas series presentan retratos de mulleres que se van desdebuxando: desaparécenlle os ollos, a boca, as orellas...Observamos e reflexionamos sobre o que lle vai acontecendo a estas mulleres: quen as desdebuxou, con que as desdebuxaron...? Invetamos unha historia de vida para cada muller desdebuxada.