Páginas

INTERVENCIÓN ARTÍSTICA "DESDEBUXAR" II: DESDEBUXANDO RETRATOS DO NATURAL.
Unha das modalidades de retrato que traballamos foi a partir dunha modelo.  Observamos as súas partes da cara e despois debuxamos un retrato colectivo. Unha vez rematamos "desdebuxamos" cada unha das súas partes da cara hipotetizando que pasaría se lle "desdebuxan os ollos", " as cellas..."