Páginas

AMBIENTACIÓN: COMPOSICIÓNS XEOMÉTRICAS.

 
 
Estas cortinas de aula son composicións xeométricas con papel de burbulla feitas con xogos artísticos.