Páginas

INTERVENCIÓN ARTÍSTICA FACES: CABEZAS DE MULLER CUBISTAS.Estas cabezas de muller están inspiradas nas obras de Picasso. Como xa dixemos representan os distintos roles da mulle na sociedade.