Páginas

PREPARANDO A EXPOSICIÓN DE AGULLAS II: FACES CUBISTAS.


Cando montamos as exposicións facemos varias probas para situalas e relacionalas co espazo.