Páginas

INTERVENCIÓN ARTÍSTICA: XEOMETRÍA E ARMONÍA II . INSPIRACIÓN EN OLMO BLANCO.


Seguimos traballando sobre madeiras e azulexos con rotuladores acrílicos,c eando universos de formas xeométricas.