Páginas

ANIVERSARIOS INSPIRADOS EN MONTESSORI. A nosa historia de vida xira ao redor do sol, dando tantas voltas como anos cumprimos. Deste xeito, paseamos polos meses dun xeito signficativo e vital. As familias colaboran ilustrando con fotografías a nosa curta pero intensa vida.