Páginas

A REPRODUCIÓN E FORMAS ORGÁNICAS A TRAVÉS DE OBRAS DE ARTE.


Todos os temas que forman parte da existencia ou coexistencia humana poden ser obxectos de estudo artístico. Neste caso podemos observar espermatozoides pintados sobre taboas e azulexos con acrílicos.As formas orgánicas das obras de arte de Educación Infantil son pasaportes a universos de formas mutantes.