Páginas

TALLER DE TINTA I ESCRIPTURA 2

Ja tenim els estris.

Ara calia escriure.
Vam fer una recerca de documents medievals i de tipus de lletres fins que vam trobar unes instruccions i models de majúscules i minúscules.
D'aquesta manera vam poder saber quines formes tenien cadascuna de les lletres.


Hem fet unes proves amb pautes de diferents mides.
Primer  amb llapis.
























































 I ara amb la ploma i la  tinta!!!






















































El nostre objectiu és arribar a escriure un text amb lletra gòtica medieval.

Ja som a punt de començar el text en la seva redacció definitiva.