Páginas

PROFESIÓNS DAS NOSAS FAMILIAS.No blogue de A CATRO MANS podemos coñecer a investigación que fixeron en 4º de Primaria sobre os traballos das nosas familias de Aguiño, facendo un collage dividido nos sectores Primario, Secundario e Terciario, e traballando os datos sobre distintas gráficas.
Ademáis fixeron dúas nubes-collage de palabras con aqueles aspectos que máis e menos lle agradan dos distintos traballos.