Páginas

INTERVENCIÓN ARTÍSTICA SOBRE O ALZHEIMER II: SERIE NETA


A serie "Neta" consiste nun relato visual, a desmemoria vaise apoderando progresivamente do recordo dun día de pesca coa súa neta, o "vagalume"do final segue sendo o sorriso da neta.

Como se fixo? Presentouse unha serie de catro fotografías idénticas sobre  policarbonato e foise relatando plásticamente a historia que se vai difuminando dun avó con alzheimer.