Páginas

INTERVENCIÓN ARTÍSTICA :" BALEIROS II: BOTES BALEIROS."A obra de arte "Botes Baleiros" xoga co propio baleiro dos botes e co cristal como metáfora da situación de fraxilidade que está vivindo o galego en moitos espazos, onde a súa ausencia está máis extendida que a súa presencia.