Páginas

INTERVENCIÓN ARTÍSTICA: SOÑOS DE MARUXA (ALBUM DUN CASAMENTO) I


"Os soños de Maruxa" están inspirados na obra de Chagall. Os soños de Maruxa son o album dun casamento que foi perdendo as cores cara o gris da traxedia.