Páginas

INVESTIGACIÓNS SOBRE ARTE-ARQUITECTURA.
A plástica tamén está presente nas investigacións científicas: