Páginas

EMOCIONARTE: PANEL DE EXPERTOS E EXPERTAS SOBRE DIVERSIDADE FUNCIONAL.


O alumnado de 6º de Primaria presentou as súas investigacións sobre a diversidade funcional, focalizadas no motórico, visual e auditivo.
Estas investigacións foron feitas durante varios meses polas tardes na Biblioteca e no seu tempo persoal.

Facendo bosquexos para a creación de obras de arte:

 No espazo e tempo de investigación houbo sesións de dinámicas de distinta natureza.
Obradoiros de sensibilización cara linguaxes alternativas e aumentativas:Sesións de Danzaterapia:

Froito destas investigacións crearon distintas obras de arte onde está presente o compromiso social da igualdade de oportunidades cando falamos da diversidade funcional.

 OBRA REFLEXIÓN MOTÓRICA.


 OBRA REFLEXIÓN AUDITIVA.
OBRA REFLEXIÓN VISUAL.


Nestas fotos podemos observar algúns procesos de creación,