Páginas

INTERVENCIÓN ARTÍSTICA COSTUREIRAS IX: MULLERES-RELOXIO.Nesta intervención estamos facendo "Mulleres-Reloxio" xogando coa idea das interminables xornadas que teñen as mulleres: dentro e fora das casas.
Trazamos esfereras e pintamos os contornos dos círculos inspirándonos na obra de Gunther Forg. As manchiñas da súa obra son como a suma de horas á semana que se van acomulando nos reloxios ao longo da semana.OBRAS DE GUNTHER FORG

Fumos montando os reloxios poeñendo os "ouriciños de lá" que fixeron as familias (no lugar dos números dos reloxios reais) inspirados na obra de Sheila Hicks. Simbolizan as numerosas horas que teñen que tecer para poder conciliar todos as faces da súa vida. As agullas do reloxio son agullas de calcetar, de coser, de ganchillar...xogando coa propia metáfora que nos ocupa de Costureiras de Mar e de Terra.