Páginas

INTERVENCIÓN ARTÍSTICA SOBRE O ALZHEIMER VIII: A POÉTICA DA ARRUGA.


Por unha banda temos unha proposta de obra interactiva "Fendas", que consiste nunha caixa chea de teas que hai que ir manipulando para crear distintas composicións, interactuando coa arruga e a súa beleza. Este xogo artístico está inspirado na obra de Piero Manzoni.


 

Observamos e xogamos coas nosas propias arrugas:


 

Outra obra " Pegadas no tempo", inspirada en Simon Hantai, trátase de facer coa técnica da estampación centos de formas a partir de papeis de distinta natureza arrugados.