Páginas

ESTRUCTURAS-ESCULTURAS TRENZADAS.Partindo da escultura-estructura coa que inaguramos o proxecto Trenzas no Encontro do profesorado, agora estamos facendo que medre pouco a pouco.
Esta proposta foi feita nas sesións de Procesos Cognitivos Básicos.

1ºestivemos xogando e manipulando ás polas das árbores.


2º fixemos composicións grupais.


3º por parellas estivemos trenzando os paus, cas cores do proxecto Trenzas.